Injectie procedés
Injectie procedés

Injectie procedés

Toepassing

Injectievloeistof die gegarandeerd opwaarts stijgt (op basis van een zachte gel) voor de horizontale afdichting van diepe bouwputten.

Met behulp van keerwanden en de passende horizontale afdichting kunnen bijna waterdichte bouwputten gemaakt worden, die een nadelige beïnvloeding van de omgeving van de bouwput en het grondwater verregaand uitsluiten.  Een horizontale afdichting kan een natuurlijke waterdichte bodemlaag zijn, waarin damwanden geplaatst moeten worden, of er moet kunstmatig een waterkerende bodem geschapen worden.  Via een injectie kunnen in zandige bodems door poriënvolumevulling horizontale afdichting (op basis van zachte gel) gemaakt worden. Voor pure afdichtingsdoeleinden zijn zgn. zachte gels op waterbasis geschikt.

Chemische injectie
Chemische injectie
Uitvoeringswijze

De chemische injectie

Een zachte gellaag als horizontale afdichting van een bouwput heeft geen enkele statische werking. De laag heeft uitsluitend een afdichtende functie. Om de techniek van een dergelijke laag te gebruiken, moet in de planning vooraf vastgesteld worden in welke diepte deze afdichtlaag met betrekking tot de grondwaterstand en de graafdiepte moet liggen, zonder dat er gevaar is voor opwaartse druk. Het, op de zachte gellaag verticaal naar boven drukkende grondwater, moet in evenredig gewicht met het om een veiligheidsfactor verhoogde bodemgewicht boven de laag staan. Met de diepte van de gellaag is ook de diepte van de bouwput omsluitende zekering bekend, die meestal ca. 50 cm onder de laag reikt.

Als de verticale bouwputbegrenzing op de benodigde diepte klaar is (damwand, diepwand, palenwand e.d.) wordt op het bouwterrein de latere bouwput vanaf ca. de bovenkant van het terrein een raster van verticale injectiebuizen tot op de diepte van de injectielaag ingebracht.

Na het inbrengen van de verschillende rasterpunten kan aansluitend met het laten zakken van het grondwater binnen de afgedichte bouwput begonnen worden.