Groutschermen aan de Petroleumweg te Rotterdam-Pernis

Dichtwand volgens het soilcrete®-procedé

In de haven van Rotterdam bestond het voornemen een verontreinigd stuk grond in te kapselen. Voor dit doel is in de grond een folie-omranding aangebracht. In de bodem was een groot aantal leidingen en elementen aanwezig, en op deze plaatsen was het niet mogelijk de folie aan te brengen. Hierdoor was een oplossing noodzakelijk voor de afdichting van de omranding aan de onderzijde en rond de bestaande leidingen.

Projectomschrijving

Kellermachine in actie
Kellermachine in actie

Keller Funderingstechnieken B.V. heeft voor de beoogde inkapseling een saneringsontwerp uitgewerkt op basis van het soilcrete®-procedé. Doel van de groutingwerkzaamheden was de vervaardiging van een noodzakelijke groutkubatuur bestaande uit zogenaamde groutlamellen met een totale lengte van 160 groutmeters rond de aangelegde actieve leidingen. Tijdens de werkzaamheden vergde de voorkoming van schade aan de deels uiterst kwetsbare leidingen bijzondere aandacht. Dankzij het ontwerp, respectievelijk de plaatsing van de groutlamellen was het mogelijk het boorgatenpatroon optimaal af te stemmen op de ligging van de leidingen.

In september 2002 verstrekte het bedrijf Oranjewoud de opdracht; op de locatie begonnen vervolgens de werkzaamheden, die succesvol verliepen en in oktober 2002 voltooid waren.

Tijdens de gehele productie zijn de bewegingen van de leidingen gemonitord door middel van hoogtemeting. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De oplevering van het succesvol uitgevoerde werk aan de opdrachtgever kon begin december plaatsvinden.