Arbeiten bei Keller Grundbau - Gesundheit und Sicherheit
Arbeiten bei Keller Grundbau - Gesundheit und Sicherheit

Keller Funderingstechnieken B.V.

Health & Safety – Wij beschermen onze medewerkers

Wij bij Keller hebben een waardensysteem gecreëerd dat ook in het 155e jaar van het bestaan van de firma nog steeds toegepast wordt.

De waardigheid en gezondheid van alle mensen en daarmee uiteraard ook van onze medewerkers zijn onschendbaar. Bedrijfsveiligheid en gezondheidsbescherming zijn voor ons meer dan een wettelijke richtlijn. Ons doel bestaat erin, samen een arbeidswereld te creëren, waarin alle betrokkenen gezond op het werk verschijnen en de werkvloer heelhuids weer verlaten. “Nultolerantie voor ongevallen” luidt dan ook ons devies.

Gezondheid en veiligheid hebben altijd voorrang
Gezondheid en veiligheid hebben altijd voorrang

Wij werken veilig of wij werken helemaal niet.

Om een harmonische cultuur te ontwikkelen, hechten wij veel belang aan een continue her- en bijscholing van onze medewerkers. Zij worden regelmatig intern en extern geschoold. Geen enkele van onze bedrijfsactiviteiten rechtvaardigt het, de ongedeerdheid van mensen in gevaar te brengen. Wij leggen onszelf hoge veiligheidsstandaards op en we eisen ook dat onze contractanten deze regels naleven.

Geen risico voor onze medewerkers - Bouwen zonder strijdmiddelen

Opdat wij onze perceptie van bedrijfsveiligheid en gezondheidsbescherming ook bij het dagelijkse werk op onze bouwterreinen kunnen ondervinden, moeten wij er absoluut zeker van zijn dat er in zogenaamde “potentieel vervuilde gebieden” bij de start van onze speciale funderingswerken geen strijdmiddelen aangetroffen worden.

Geen risico voor onze medewerkers
Geen risico voor onze medewerkers

Het feit dat er zich volgens experten nog zeer veel blindgangers in de bodem bevindt, maakt de explosieve kracht van het thema duidelijk. Dit stelt een gekwalificeerde planning en opsporing met geschikte methoden voorop, zodat de afwezigheid van strijdmiddelen ook geloofwaardig en veilig door een gespecialiseerd bedrijf conform de WSCE-OCE of door een gespecialiseerde overheidsdienst verzekerd kan worden. Alleen op deze manier kunnen wij garanderen dat onze medewerkers niet in gevaar gebracht worden.

Om deze reden hebben wij actief aan de behandeling van het memorandum over strijdmiddelen deelgenomen om zodoende alle betrokken personen van het bouwproces een leidraad te verschaffen. Als  een enkel verschrikkelijk ongeval met strijdmiddelen vermeden wordt, is ons engagement de moeite waard geweest.

Think Safe, Work Safe, Go Home Safe
Think Safe, Work Safe, Go Home Safe