Projecten

Projecten en Referenties

Klooster Brakkenstein Nijmegen

Het klooster, met de vrij gegraven wand
Het klooster, met de vrij gegraven wand

Grondkerende en dragende palenwand met behulp van Soilcrete®-procedé en groutankers

In opdracht van De Nederlandse Provincie Der Paters Jezuïeten is in 2010 door hoofdaannemer Ballast Nedam een nieuwe kerk en klooster op locatie Brakkenstein gebouwd. Hierop volgend wordt een nieuw hofgebouw met kloostertuin aangelegd met een ondergrondse parkeergarage.

Projectomschrijving

Het originele ontwerp voor is na voltooiing van het kerk en klooster aangepast door toevoeging van een extra verdieping voor de parkeergarage. In het ontwerp van het kerk en klooster is echter slechts rekening gehouden met één verdieping voor de parkeergarage.

Het aangepaste ontwerp resulteerde in een dieper aanlegniveau van de bestaande fundering. Hierop is Keller Funderingstechnieken BV ingeschakeld om met behulp van het Soilcrete®-procedé een grondkerende en dragende palenwand onder de bestaande fundering te realiseren. Deze wordt in een later stadium deels weg gefreesd.

Tevens zijn er in verband met de stabiliteit van het klooster enkele groutankers aangebracht.
Om de palenwand op de juiste plek onder de fundering te krijgen is zo kort mogelijk langs en door de bestaande funderingsstrook geboord. Dit was dankzij de inzet van de KB-04 boormachine geen probleem. Het werk kon zonder problemen eind december opgeleverd worden.