Qualitäts- und Umweltmanagement

Keller Funderingstechnieken B.V.

Geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagement

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement

Al sinds 1996 heeft Keller Grundbau GmbH een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem op basis van  NEN- EN ISO 9001:2015 om de kwaliteit van de producten en activiteiten te waarborgen en te documenteren.

Hierbij was en is het voor de bedrijfsleiding en alle medewerkers belangrijk om klanten en binnen ons vakgebied te tonen dat het principe van elk managementsysteem - altijd beter te worden – de basis van onze activiteiten is.

De doelen van het kwaliteitsmanagement bij Keller zijn met name:

 • De verwachtingen van opdrachtgevers in die producten of diensten waar te maken
 • Het vertrouwen in de kwaliteit van de activiteiten en producten van de onderneming te versterken
 • Het vertrouwen van de klanten in de kwaliteit van de onderneming te winnen.
 • Risico's te herkennen en weg te nemen
 • Fouten vast te stellen, door geplande maatregelen te wijzigen en nieuwe fouten te voorkomen.

De klant is daarmee de belangrijkste persoon voor Keller Funderingstechnieken.

Milieumanagement

Milieumanagement
Milieumanagement

Keller Funderingstechnieken is zich bewust van de noodzaak om het milieu te beschermen en heeft een gecertificeerd milieumanagementsysteem op basis van de NEN-EN ISO 14001:2015.

Om deze doelen te realiseren, heeft Keller Funderingstechniek al sinds jaren naar milieuvriendelijke procedés en technieken gezocht. Deze betrokkenheid wordt in het kader van milieumanagement nog altijd versterkt.

De belangrijkste doelen van milieumanagement zijn:

 • Bescherming van het milieu en bevordering van ecologische duurzaamheid
 • Bewuste omgang met natuurlijke bronnen tijdens alle werkzaamheden door scholing van medewerkers
 • Opbouwen van vertrouwen (o.a. tegenover de klant, de maatschappij, de overheid, burgers, buren) ten aanzien van onze activiteiten.
 • Verhoging van de rechtszekerheid voor onze medewerkers en klanten door een systematische analyse en actualisering van wettelijke en andere regels en ook de bewerking van handelingsaanwijzingen voor de medewerkers.
 • Onderzoek naar de belangrijkste milieurisico's van onze activiteiten en alternatieven zoeken en mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen
 • Ontwikkeling en gebruik van milieuvriendelijke procedés.