Museumgebouw Panorama Mesdag aan de Mauritskade, Den Haag

Afdichting van een boorpalenwand door middel van het soilcrete®-procedé
Afdichting van een boorpalenwand door middel van het soilcrete®-procedé

Afdichting van een boorpalenwand door middel van het soilcrete®-procedé

Het in 2008 in Den Haag begonnen bouwproject "Parkeergarage Mauritskade" had bij het naburige Panorama Mesdag een zetting tot gevolg van acht millimeter. Om verdere zetting te voorkomen en de stabiliteit van het museum niet in gevaar te brengen, zijn de bouwkundige werkzaamheden opgeschort en sindsdien niet hervat.

Projectomschrijving

Het ronde gebouw ontstond in 1890 en huisvest een panoramaplatform; het centrum van het platform biedt over 360 graden zicht op een wandschilderij van zo'n tien meter hoog en 140 meter lang. Het cilindervormige schilderij toont het Scheveningse duinlandschap in de late negentiende eeuw.

Na beëindiging van de Soilfrac®-injectiewerkzaamheden werd Keller Funderingstechnieken B. V. bij het gebouw van Panorama Mesdag nog voor een andere uitdaging geplaatst.

Kellermachine in actie
Kellermachine in actie

En voorafgaand aan de hervatting van de werkzaamheden voor de aanleg van de bouwput was afdichting vereist van een boorpalenwand die aan het uiteinde van de bouwput aan de zijde van het Mesdag-gebouw aanwezig is.

De Opdrachtgever presenteerde voor de afdichting een methode met softgel-injectie. In plaats hiervan hebben wij het soilcrete®-procedé toegepast.

Voordelen hiervan zijn onder meer lagere kosten, voorspelbaarheid van de uitvoering en geschiktheid voor cohesieve grond. Deze argumenten hebben de Opdrachtgever doen kiezen voor een afdichting door middel van soilcrete®-lamellen.

Ter waarborging van de kwaliteit en voor de bepaling van de productieparameters zijn vooraf twee proeflamellen vervaardigd, die met behulp van een peilstang en een inclinometer zijn opgemeten en geanalyseerd. Na optimalisatie en goedkeuring van het afdichtingsplan aan de hand van de proeflamellen begon de productie.

Een speciaal op het Mesdag-gebouw afgestemd Pilger-procedé voorkwam dat hier eveneens nieuwe zettingen van het bouwwerk plaatsvonden. Er zijn 74 elementen vervaardigd bij een boordiepte tot 17 meter. Tijdens de gehele productie zijn voorts de verplaatsingen van de bouwkundige constructie gecontroleerd en bijgehouden door middel van het nog aanwezige waterpassysteem.

Wij zijn bijzondere dank verschuldigd aan een ieder die bij het project was betrokken: de Opdrachtgever, de begeleidend deskundige, onze opdrachtgever en de collega’s op locatie die grote inzet hebben getoond.