Nieuw te bouwen galvanisch bedrijf voor PGE Plating B.V. in Helmond

Grondverbetering door middel van het trildrukverdichtingsprocedé

Het bedrijf ERO Montage und Anlagenbau GmbH bouwt in opdracht van PGE Plating B.V. een nieuw galvanisch bedrijf aan de Gerstdijk in Helmond. Omdat de bodem rond het nieuw te bouwen pand onvoldoende stabiel was, is besloten tot bodemverbetering tussen de bestaande ankers.

Projectomschrijving

Keller Funderingstechnieken B.V. heeft een saneringsontwerp uitgewerkt op basis van het trildrukverdichtingsprocedé. Hierbij vervaardigt een vibro-trilmachine kolommen van grind of gruis, die in combinatie met de aanwezige grond de totale sterkte van het behandelde bodempakket verhogen en de lasten verdelen.

In juni 2008 verstrekte de firma ERO de opdracht; op de locatie begonnen vervolgens de werkzaamheden, die succesvol verliepen en al na enkele dagen voltooid waren.

Na afloop van het bodemverbeteringswerk door middel van trildrukverdichting is het nieuwe gebouw anderhalf jaar lang door een plaatselijke landmeter gecontroleerd op zettingsverschijnselen. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

De oplevering van het succesvol uitgevoerde werk aan de Opdrachtgever kon eind juni plaatsvinden.

Trildrukverdichtingsprocedé

Grondverbetering door middel van het trildrukverdichtingsprocedé
Grondverbetering door middel van het trildrukverdichtingsprocedé

Diepteverdichting door middel van het “Tiefenrüttelverfahren” van Keller is een veelzijdige grondverbeteringstechniek en dient vooral als fundering voor bouwwerken waarvan de oorspronkelijk grondslag niet voldoende draagkrachtig is.

Keller ontwikkelde een trilnaald (een patent uit 1934) die in eerste instantie alleen voor verdichting van nietcohesieve grondsoorten als zand en grind werd ingezet.

Vandaag de dag verbetert Keller met een verscheidenheid aan trilnaalden een even grote verscheidenheid aan grondsoorten.