Projekte der Keller Grundbau GmbH in Spezial Tiefbau
Projekte der Keller Grundbau GmbH in Spezial Tiefbau

Privacybeleid

1. Inleiding

Het doel van dit beleid is het vaststellen van de verantwoordelijkheden van de groep in het bewaken en behouden van onze positie waarbij dit gaat over het verzamelen, gebruiken en bekend maken van persoonsgegevens, en het is ons privacybeleid naar de buitenwacht. Lees dit beleid zorgvuldig door. Het kan van tijd tot tijd bijgewerkt worden, dus lees het regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

De Keller Group bestaat uit Keller Group plc en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. De 'controller' van uw persoonsgegevens (voor de doeleinden van gegevensbeschermingswetgeving) is het bedrijf binnen Keller dat uw persoonsgegevens verzamelt. Andere bedrijven binnen Keller kunnen echter uw persoonsgegevens van tijd tot tijd nodig hebben, in overeenstemming met doeleinden vermeld in dit beleid.

2. Doelstellingen beleid

Om deze verplichting na te komen, doet Keller het volgende:

 • Uw persoonsgegevens wettig verwerken en informatie over het verwerken delen op precieze, transparante, begrijpelijke en eenvoudige manier.
 • Persoonsgegevens verzamelen voor specifieke legitieme doeleinden en ze niet verwerken op manieren die niet aansluiten op dat doel.
 • Persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze verwerkt worden.
 • Alle redelijke stappen ondernemen om persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden.
 • Persoonsgegevens slechts bewaren voor zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld worden.
 • Persoonsgegevens zo verwerken dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

3. Onze doelstellingen verwezenlijken

Mensen van wie we informatie kunnen verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens van:

 • individuele vertegenwoordigers (werknemers, directeurs, leden, enz.) van de organisaties die onze beoogde en huidige klanten zijn ('klanten');
 • individuele vertegenwoordigers (werknemers, directeurs, leden, enz.) van de organisaties die onze beoogde en huidige leveranciers zijn ('leveranciers');
 • beoogde, huidige en voormalige aandeelhouders van Keller Group plc;
 • bezoekers aan onze websites.

Informatie die we automatisch verzamelen

Als u onze websites bezoekt, verzamelt onze server automatisch bepaalde door de browser of het apparaat gegenereerde informatie, inclusief maar niet beperkt tot:

 • domein;
 • IP-adres;
 • bezoek, bijv. datum, tijd en duur;
 • browsertype;
 • besturingssysteem; en
 • paginabezoeken.

Informatie die u verstrekt

Als u klant of leverancier bent, kunt u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekken (normaal gesproken beperkt tot basisinformatie, zoals uw naam en contactgegevens) door middel van:

 • correspondentie met medewerkers van Keller;
 • het bijwonen van evenementen bij Keller;
 • het werken met Keller aan contracten en andere projecten.

We kunnen ook andere persoonsgegevens over u verzamelen als we due diligence-controles uitvoeren (bijv. goedkeuringscontroles) van onze klanten en leveranciers, vooral als u directeur of bedrijfseigenaar bent.

Als u investeert in Keller, hebt u basispersoonsgegevens verstrekt bij de inschrijving voor onze aandelen.

Door onze websites te gebruiken, kunt u op de volgende manieren vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekken:

 • door u in te schrijven voor e-mailmeldingen (inclusief die van onze externe partners), nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie;
 • door een formulier 'Contact met ons opnemen', 'Hulp vragen', 'Een offerte aanvragen' of vergelijkbaar formulier te verzenden;
 • door u in te schrijven voor een evenement of webinar;
 • door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of op andere wijze met behulp van de contactgegevens die vermeld zijn op onze websites; of
 • door online te solliciteren naar een baan of werkstage.

Normaal gesproken omvatten de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt uw naam, adres, e- mailadres, telefoonnummer en persoonsgegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw klacht.

Als u solliciteert naar een baan of een stageplaats, wordt u gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, bijvoorbeeld over uw opleiding, arbeidsverleden, recht op werken, gezondheid en kunt u een afzonderlijke privacyverklaring ontvangen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de meerderheid van de gevallen kent het gebruiken of verwerken van uw persoonsgegevens een van de volgende rechtsgronden:

 • u hebt toestemming gegeven voor de verwerking (bijvoorbeeld waar u toestemming geeft tot het plaatsen van cookies op onze website, of waar u zich inschrijft voor een e-mailmelding van Keller);
 • het is voor ons nodig om een wettelijke vereiste na te leven (bijvoorbeeld in relatie tot bepaalde controles die we moeten uitvoeren bij mogelijke klanten of leveranciers, bekendmakingen die we moeten doen aan belastingautoriteiten, of informatie die we over onze aandeelhouders moeten bewaren); of
 • het is in ons rechtmatig belang, onderhevig aan uw belangen en fundamentele rechten. We hebben bijvoorbeeld een rechtmatig commercieel belang in het opbouwen van een goede relatie met onze klanten door een klantenbeheerdatabase bij te houden en van tijd tot tijd contact op te nemen met onze klanten.

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om:

 • klantcontracten te winnen en te communiceren met onze klanten tijdens de uitvoering daarvan;
 • onze leveranciers toe te wijzen en met hen te werken;
 • aandelen toe te kennen, een ledenregister bij te houden en te communiceren met die leden (via rapporten, vergaderingen, enz.)
 • onze websites te verbeteren op basis van hoe u en andere gebruikers die gebruiken;
 • onze websites aan te passen aan de wensen van onze gebruikers (bijv. door inhoud of een taal te tonen die relevant is voor uw geografische locatie);
 • te corresponderen met websitegebruikers om hun vragen te beantwoorden en klachten op te lossen;
 • werving of stages te organiseren, inclusief het overwegen van sollicitaties en het doen van aanbiedingen;
 • diensten aan u te leveren; en
 • u marketingcommunicatie te verzenden (inclusief nieuwsbrieven), waar dit wettig is om dit te doen.

Bekendmaking van persoonsgegevens en internationale overdracht

We zijn een groep met divisies, bedrijven en kantoren in de hele wereld, dus het kan van tijd tot tijd nodig zijn uw gegevens uit te wisselen tussen verschillende internationale locaties. U vindt hier een volledige lijst met onze locaties: http://www.keller.com/contact-us.aspx.

We kunnen ook externe serviceleveranciers benoemen (die onder onze instructies werken) voor het bieden van informatie of diensten aan u (bijvoorbeeld leveranciers van klantrelatiebeheer of marketingoplossingen), of voor het beheren en verbeteren van de websites. Deze externe partijen kunnen ook toegang tot uw gegevens behoeven.

In relatie tot internationale overdrachten binnen Keller, zijn we een gegevensoverdrachtsovereenkomst met de gehele groep aangegaan. Hierin staan de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard Contractuele Clausules, waarmee we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als ze binnen de Europese Economische Ruimte (EER) blijven.

We kunnen ook gegevensoverdrachtsovereenkomsten aangaan met de door de Europese Commissie goedkeurde Standaard Contractuele Clausules met externe partijen, of vertrouwen op certificeringprogramma's, zoals het EU- US Privacy Shield, of andere mechanismen waarin toepasbare wetten voorzien.

U hebt het recht informatie te ontvangen over het mechanisme waaronder uw gegevens buiten de EER worden overgedragen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe partijen als onze activa of die de relevante gelieerde bedrijven, of het merendeel daarvan, worden overgenomen door een externe partij. In dit geval kunnen de persoonsgegevens die wij over onze gebruikers bewaren een van de overdragen activa zijn.

We reageren ook op verzoeken om informatie waar dit wettelijk verplicht is, of als we geloven dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of in opvolging van een gerechtelijke procedure, verzoek van een regelgever of een ander juridisch proces waaraan wij deelnemen.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw apparaat of op de server van een website geplaatst kan worden. We gebruiken cookies om een deel van de automatisch verzamelde informatie te vergaren die we hierboven beschreven hebben. De meeste browsers verzamelen automatisch cookies, maar u kunt het gebruik van cookies weigeren. Ga voor meer informatie, inclusief over hoe u cookies kunt weigeren of beheren, naar www.allaboutcookies.org.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een websiteanalysedienst die wordt aangeboden door Google, Inc. ('Google').

Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om websiteoperators te helpen analyseren hoe hun website gebruikt wordt. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgedragen en opslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het evalueren van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteit voor websiteoperators en het aanbieden van andere producten gerelateerd aan websiteactiviteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie ook overdragen aan externe partijen waar dit wettelijk verplicht is, of waar dergelijke derde partijen de informatie verwerken namens Google. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google bewaard worden.

Sharing tools

Onze websites maken gebruik van sharing tools. Hiermee kan inhoud gedeeld worden via sociale netwerken als LinkedIn en Facebook. Als u een van die knoppen gebruikt, kan de sociale netwerksite een cookie op uw computer plaatsen. Dit is een third-party cookies dat wordt opgesteld door de sociale netwerksite. Als u vragen hebt over het gebruik van deze third-party cookies, moet u het privacybeleid van de relevante sociale netwerksite lezen.

Marketingmeldingen en e-mails

We kunnen met u communiceren via e-mail om u te vertellen over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via een e-mailmelding of een nieuwsbrief. Als u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, gebruik dan de koppeling 'afmelden' in een van onze e-mails, of neem rechtstreeks contact met ons op, dan stoppen wij het het toezenden ervan.

Beveiliging

We nemen de beveiliging van de gegevens die we verzamelen serieus. We gebruiken gegevensopslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onjuist gebruik of onwettige bekendmaking, onbevoegde aanpassingen of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. Medewerkers en contractanten van Keller dienen zich te houden aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Met betrekking tot onze website is het echter belangrijk te onthouden dat geen enkele website 100% veilig kan zijn en we kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor onbevoegd of onbedoeld gebruik dat buiten onze controle ligt.

Bewaren van uw informatie

Over het algemeen bewaren we persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze door ons verzameld zijn. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we ze langer bewaren, bijvoorbeeld waar dit nodig is om te voldoen aan wettige, belasting- of boekhoudkundige vereisten. Of zodat we een nauwkeurig overzicht hebben van uw transacties met ons in het geval van een klacht.

Waar we persoonsgegevens over u bewaard hebben om u marketingmateriaal over onze producten of diensten aan te bieden, slaan we deze slechts op tot u aangeeft dat u geen dergelijk materiaal meer van ons wilt ontvangen.

We onderhouden een gegevensbewaarbeleid waaronder de documenten die we bewaren, vallen. Als uw persoonsgegevens niet langer benodigd zijn, vernietigen we deze op een veilige manier.

Externe koppelingen

Onze website kan koppelingen naar sites van externe partijen bevatten. Omdat wij deze niet beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die website. We raden u aan deze door te lezen. Dit beleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die via onze websites verzameld worden.

Uw rechten

Onder Europese gegevensbeschermingswetten, kunt u een deel of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens, samen met informatie over hoe en op welke gronden die persoonsgegevens verwerkt worden;
 • het rectificeren van onjuiste persoonsgegevens (inclusief het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen);
 • onder beperkte omstandigheden uw persoonsgegevens laten verwijderen waar deze niet langer benodigd zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn;
 • het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken waar:
  - de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens betwist wordt;
  - het verwerken onrechtmatig is maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens;
  - wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, maar ze nog wel nodig zijn voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
 • aanvechten van verwerking die wij gerechtvaardigd hebben op basis van een rechtmatig belang (in tegenstelling tot uw toestemming of voor het uitvoeren van een contract met u);
 • voorkomen dat wij u directe marketing sturen;
 • uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken (waar die verwerking geschiedt op basis van uw toestemming);
 • bezwaar maken tegen beslissingen die volledig gebaseerd zijn op automatische verwerking of profilering; en
 • verkrijgen of inzien van een kopie van de juiste beveiligingsmaatregelen waaronder uw persoonsgegevens overdragen worden aan een derde land of een internationale organisatie.

Naast bovenstaande hebt u het recht een klacht in te dienen bij de lokale toezichthouder op gegevensbescherming.

In relatie tot al deze rechten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. We kunnen om een identiteitsbewijs vragen en we behouden het recht kosten in rekening te brengen waar wettig toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek onterecht of buitensporig is. We zetten ons om in tijdig op uw verzoek te reageren.

4. Omvang

Dit beleid is van toepassing op alle juridische entiteiten die volledig in eigendom zijn van Keller Group plc, waarin Keller Group plc een meerderheidsbelang heeft of de algehele operationele controle over heeft. Het beleid geldt niet alleen voor onze interacties met klanten, leveranciers en zakenpartners. maar ook voor de informatie die we verzameld hebben via www.keller.com en andere websites die we beheren. Het geldt voor iedereen wiens persoonsgegevens worden verwerkt door Keller, maar niet voor medewerkers van Keller.

Voor het doeleinde van gegevensbescherming (inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming), is de 'primaire controller' van uw persoonsgegevens de entiteit van Keller waar u voornamelijk zaken mee doet. Als u bijvoorbeeld leverancier bent, is dit de entiteit van Keller waaraan u diensten levert. Als u een bezoeker van een website bent, is dit de entiteit van Keller die die website beheert.

5. Bestuur

De afdeling Bedrijfssecretariaat van Keller Group plc houdt toezicht op dit beleid.

6. Contactinformatie

Als u vragen hebt met betrekking tot dit beleid of als u een van uw rechten wilt uitvoeren, neemt u dan contact met ons op via:

secretariat@keller.co.uk

Als u handelt met een van de entiteiten van Keller die hieronder vermeld zijn, neem dan contact op met de relevante gegevensbeschermingsfunctionaris die vermeld is:

Duitsland

Robert Graf

e-mail: datenschutzbeauftragter@kellerholding.com

7. Analysediensten

Deze website gebruikt Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In geval van de activatie van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten tegenover de exploitant van de website uit te voeren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven wordt, wordt niet door Google met andere gegevens gecombineerd. U kunt de opslag van cookies door de bijbehorende instelling van uw browsersoftware voorkomen. We willen u erop wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzamelen door Google van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen als u via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de browserplug-in downloadt en installeert.

U kunt het verzamelen door Google Analytics voorkomen als u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij uw bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/. We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code 'gat._anonymizeIp();' is uitgebreid om geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogeheten IP-maskering) te garanderen.