Injectie procedés
Injectie procedés

Injectie procedés

Toepassing

Met het Soilcrete®-procedé kunnen cementgebonden grondlichamen van bijna elke doorsnede grootte voor diverse doeleinden vervaardigt worden. Naast de traditionele toepassingsgebieden zoals funderen en waterafsluiting van bouwkuipen, leent dit procedé zich ook voor de productie van keerwanden en damwanden of voor het waterdicht afsluiten van grotere grondwaterbariëres ten behoeve van insluiten van schadelijke stoffen. Omdat de injectie enkel via de boring plaatsvindt, kan Soilcrete zodoende in vele gevallen onder bestaande bouwwerken en, door toepassing van zeer compacte boormachines, in zeer beperkte ruimtes zonder sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Uitvoeringswijze

Het Soilcrete® procedé is een bodemstabilisatie met cement. Met behulp van een energierijke snijstraal met een uittreedsnelheid van meer dan 100 m/sec van water of cementsuspensie die met een luchtmantel omgeven kan zijn, wordt de grond om het boorgat heen losgesneden c.q. geërodeerd.

De geërodeerde grond wordt verplaatst en vermengd met de cementsuspensie. De mix wordt gedeeltelijk via het boorgat naar de boormond uitgespoeld. Op deze wijze kunnen verschillende geometrische vormen worden gerealiseerd. De reikwijdte van de snijstraal in de bouwgrond kan wel 2,50 m bedragen en varieert afhankelijk van de functie van de bodem, het type proces en de toegepaste snijvloeistof.

Na het uitharden heeft de Soilcrete-specie zeer bruikbare statische eigenschappen. In tegenstelling tot conventionele grondstabilisatiemethoden, kan Soilcrete® succesvol worden gebruikt voor de stabilisatie en afsluiting van alle bodemtypen, variërend van los gepakte zandlagen tot kleigrondlagen. Dit geldt ook voor wisselende lagen, inclusief organische gronden.

Soilcrete® wordt in de bouwgrond ingezet, al naar gelang de opdracht, als stabiliserend of afsluitend lichaam . Een combinatie van beide eigenschappen wordt in toenemende mate uitgevoerd.

De Soilcrete®-stabilisatie is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de resterende bodemdeeltjes/-soorten in de Soilcrete®-massa. Het waterremmend vermogen van Soilcrete® wordt gerealiseerd door het selecteren van geschikte suspensierecepturen en indien nodig, door toevoeging van bentoniet.

Voordelen

Voordelen

  • Productie van cementgebonden grondlichamen van bijna elke doorsnede grootte
  • Uitvoering onder bestaande bebouwing mogelijk.

Informatie voor de planning en uitvoering

Download de Toelating van het "Institutes für Bautechnik": Zulassung Soilcrete®-Verfahren (2,3 MB)