Toepassing

Het Soilfrac®-procedé wordt door Keller Funderingstechnieken sinds decennia onder andere ter reductieminimalisering bij tunnelwerkzaamheden en terugzetten van scheve gebouwen succesvol ingezet.

Het weer waterpas stellen van uit het lood staande gebouwen, vormen sinds de inspanningen rondom de scheve toren van Pisa, ook bij ons spectaculaire gebeurtenissen. Vaak is het rechtzetten van een deel al voldoende om de functionaliteit en de esthetische aanblik van een gebouw duurzaam tegemoet te komen.

Uitvoeringswijze

Het Soilfrac®-procedé

Tijdens deze procedés worden in eerste instantie ventielbuizen in de te behandelen bodem ingebouwd. Daarna kan een packer, die zich aan het einde van de flexibele injectieleiding bevindt, doelgericht tot een gewenst enkelvoudig ventiel in de ventielbuis ingebouwd en een bepaald injectievolume via dit ventiel geperst worden.

Dit proces wordt tijdens meerdere injectiefasen herhaald, zodat na een initiële injectie en opspanning van de bodem, deze steeds doelgericht verhoogd kan worden. Tijdens dit procedé worden in de bodem instroomwegen geopend (Fracs) waarin de injectiestof binnendringt en verhard. Door herhaaldelijke blootstelling kan elke bodem verbeterd en kan met de heffing gestart worden.

Voor de grondsanering wordt het Soilfrac®-procedé daar ingezet waar zettingen tot stilstand gebracht moeten worden, waar natuurlijk of door menselijk ingrijpen bodemvervormingen plaatsvonden, waar mijnbouwinvloeden heersten, waar niet draagkrachtige bodem aangetroffen is of waar deelgebieden ook verhoogd moeten worden.

Voordelen

Voordelen

  • Nauwkeurig heffen van bouwwerken na zettingsschade
  • Preventie van zettingen bij verhoging van lasten

Informatie voor de planning en toepassing

De bescherming van gebouwen tegen afzettingen uit tunnel- of mijnbouw is een belangrijke toepassing van de Soilfrac®-techniek.
Deze werd wereldwijd in 1985 voor het eerst voor een kelder bij een metro-project in het Ruhrgebied ingezet.