Toepassing

Met name wanneer de grond onder bestaande bebouwing door aanpassingen hogere lasten te verwerken krijgt, kan de bodem met verdichtingsinjecties verbeterd worden. Ook voor de sanering van verontreinigde grond is het mogelijk deze doormiddel van injecties de verontreiniging in te sluiten en daarmee de afvoer te beperken danwel onnodig te maken.

Uitvoeringswijze

De verdichtingsinjectie

Bij de verdichtingsinjectie wordt meestal een stijve tot plastische injectiespecie onder druk in de bodem geperst. In de bouwgrond breidt zich een relatief homogene massa uit die bijna kogelronde injectiedeeltjes vormt.

De omsluitende bodem wordt op de injectieplek lokaal verdrongen en daarbij verdicht. In tegenstelling tot andere injectie procedés dringt de specie niet in de poriën van de betreffende bodem (zoals bij een klassieke injectie) en ontstaan er geen lokale scheuren (zoals bij het Soilfrac®-procedé).

Tijdens de verdichtingsinjectie worden druk en hoeveelheid maar ook eventuele vervormingen aan het oppervlak van het terrein resp. de gebouwen genoteerd.

Afhankelijk van de bouwopdracht wordt de verdichtingsinjectie bij het bereiken van een maximale druk, maximaal volume, de gewenste verhoging of bij het uittreden van materiaal op het oppervlak van het terrein beëindigd. Het uitvoeren van de verdichtingsinjectie is op Europees vlak in het kader van de norm EN 12 715 geregeld.
Verdichtingsinjecties kunnen voor de verbetering van niet cohesieve bodems ingezet worden, vooral dan als deze los tot middeldicht gepakt zijn.

Ook bij cohesieve bodems wordt dit procedé toegepast om elementen met een hoge stevigheid en draagkracht in weinig draagkrachtige bouwgrond aan te brengen en daarmee de draagkracht te verbeteren.

Voordelen

Voordelen

  • Trillingvrij aanbrengen
  • Onder bestaande funderingen aan te brengen
  • Simpele  productie en kwaliteitsbewaking

Informatie voor de planning en uitvoering

Bij het inzetten van dit procedé in vochtige, kleibodems is een voorlopige stijging van de poriënwaterdruk te verwachten. Als gevolg van een tijdelijk vertraagde herschikking van de poriënwaterdruk in werkzame spanningen (consolidering) kan net bereikte verdichtingseffect deels verloren gaan.