Toepassing

Natuurlijk gelaagde grond en ook kunstmatig opgehoogd zand en grind is vaak te los en te inhomogeen en is daardoor niet geschikt om mee te bouwen.

Door een bouwgrondverbetering met behulp van ons vibro-compactie procedé kunnen zulke bodems snel, economisch en betrouwbaar verdicht worden.

Uitvoeringswijze

De Rütteldruckverdichtung

Het proces van de vibro-compactie berust op het effect dat door de vibratie van de dieptevibrator de wrijving tussen de bodemkorrels tijdelijk opgeheven wordt en het aanwezige poriënvolume als gevolg van de zwaartekracht tot een uiterst compact geheel dichtvalt. Naar gelang de bodemtoestand en de verdichtingsinspanningen treedt daarbij een volumevermindering op.  

Voordelen

Voordelen van het Vibro-compactie

  • Snel, betrouwbaar en voordelig
  • Zonder uitgebreide graafwerkzaamheden en / of diepe funderingen
  • Zeer economisch voor funderingen en vloeren

 

Informatie voor de planning en uitvoering

Door een adequate rangschikking van verdichtingspunten kan men bodemdeeltjes met een willekeurig omvang verdichten. De beste rangschikking van de verdichtingspunten wordt via proeven vastgesteld waarbij verschillende rastermaten en procedés getest worden. Als uitvinder van de vibro-compactie beschikken wij uiteraard over een schat aan ervaringen waarmee we het optimaal technische en economische funderingsconcept kunnen ontwikkelen.

De bewijzen kunnen op verschillende manieren geleverd worden en zouden vooraf (aan de bodem aangepast) afgestemd moeten worden.