Als er bij een bouwproject vervormingen, zettingen of omgevingseffecten (zoals temperatuur, geluid of trillingen), gemonitord moeten worden, kan Keller Funderingstechnieken een instrumentatiesysteem ontwerpen en installeren. Tevens kunnen wij de software verschaffen om de informatie te verzamelen en op een gebruikersvriendelijke manier te presenteren.