In natuurlijke of kunstmatige ondergronden kunnen soms lege ruimten ontstaan die tot zinkgaten kunnen leiden. Afhankelijk van de situatie en de kwaliteit van de ondergrond kunnen verscheidene technieken worden toegepast voor een permanente oplossing.