CMM®-kolommen zijn hybride kolommen met gemengde moduli (Mixed Moduli). In een CMM®-kolom wordt een stijve betonkolom, in het onderste gedeelte, gecombineerd met een grindkern van verdicht grofkorrelig toeslagmateriaal in de bovenste meters van de kolom. Een grondverbetering door middel van CMM®-kolommen wordt uitgevoerd in samendrukbare grond en combineert het verminderen van zettingen met het verhogen van het draagvermogen.

CMM Kolommen

Toepassingen

Industriële en commerciële gebouwen
Taluds voor wegen en spoorwegen
Opslagtanks en terminals
Woningbouw
Hallenbouw
Openbare gebouwen
Industriële vloeren
Windturbines

Proces

Nadat het werkplatform is voorbereid, wordt de kraan in positie gebracht en start de gegevensregistratie. Over het algemeen wordt een avegaar of een trilnaald gebruikt om de gewenste diepte te bereiken. Bij het trekken van de avegaar of trilnaald wordt de ontstane ruimte direct gevuld met beton. Nadat de betonkolom tot het gewenste niveau is aangebracht, wordt er een grindkern van verdicht grofkorrelig toeslagmateriaal op de betonkolom aangebracht. De lengte van deze grindsectie is afhankelijk van de projectkarakteristieken en ligt normaalgesproken tussen 1,0 en 1,5 m, maar ook diepere uitvoeringen kunnen worden overwogen.

Voordelen

Met CMM®-kolommen kunnen bouwwerken op samendrukbare grond gebouwd worden met een ondiepe fundering
Verhoogt het draagvermogen van zwakke gronden, zelfs voor hoge belastingen
Zeer efficiënte reductie van zettingen (reductiefactor tussen drie tot tien)
Bestand tegen horizontale krachten zonder noodzaak van een speciaal Load-Transfer platform (zeer goed toepasbaar in aardbevingsgebieden)
Elimineert het ponseffect van palen onder een fundatieplaat
Elimineert het risico op paalbeschadigingen aan maaiveld
Maakt het in de meeste gevallen mogelijk om onmiddellijk na grondverbetering bouwwerkzaamheden uit te voeren
Minimale uitgraving benodigd

Kwaliteitsborging

Gemengde kolommen worden vóór, tijdens en na de installatie gecontroleerd om te garanderen dat de oplossing met de hoogste kwaliteit is geleverd. Er kunnen verschillende testen worden uitgevoerd, waaronder:

  • Veldproeven voor het verifiëren van de productieparameters van de kolommen;
  • Digitale registratie en vastlegging van de uitvoeringsparameters;
  • Kolombelasting, samendruksterkte voor het kolommateriaal en kolomdiametercontrole;

Het type en de frequentie van de testen zijn afhankelijk van de omvang van het project en de geotechnische context.