Bij grondverdringend grouten wordt een stijve tot plastische injectiemortel onder druk in de bodem geïnjecteerd. Deze injectiemortel breidt zich in de bodem uit als een relatief homogene massa en vormt min of meer bolvormige injectielichamen. De techniek wordt toegepast om losse korrelige ondergronden te verdichten of ondergrondse holle ruimten of zinkgaten te stabiliseren.

Compactiegrouten

Toepassingen

Stabilisatie van (voormalige) puinstortplaatsen, slecht uitgevoerde grondaanvullingen, losgepakte of instabiele bodems, holtes (karsten) in kalksteenbodems en zettingsvloei gevoelige bodems
Deze methode wordt toegepast onder bestaande bouwwerken, omdat de kolommen structureel niet met de fundering verbonden hoeven te zijn
Vermindering van de mogelijke uitwerkingen van zettingsvloeiing
Vermindering of correctie van zettingen in bouwwerken
Verbetering van het dragende vermogen van de ondergrond
Stabilisatie van zinkgaten, of vermindering van de gevolgen van zinkgaten

Proces

Met behulp van een boormachine wordt er een boorstang tot de gewenste diepte in de grond gebracht. Vervolgens wordt een stijve tot plastische injectiemortel onder druk geïnjecteerd. Door de boorstang stapsgewijs te trekken en weer in te brengen ontstaat er een kolomvormig injectielichaam in de bodem. De injectiemortel heeft een dusdanige viscositeit en korrelverdeling, dat de poriën in de grond niet worden gevuld. De injectiedruk wordt dermate laag gehouden dat de grond niet gaat scheuren. De omliggende bodem wordt hiermee verdrongen/opgespannen, wat resulteert in een verdichting van de bodem, toename van de wrijvingshoek en hogere stijfheid van de omliggende bodem.

De effectiviteit van grondverdringend grouten kan worden verhoogd door de verdichtingswerkzaamheden in rasters uit te voeren met primaire, secundaire en soms tertiaire injecties. Voor alle bodems geldt dat een injectiekolom met een hoge elasticiteitsmodulus een versterkende werking heeft op het te verdichten gebied.

Voordelen

Vaak economisch aantrekkelijker dan conventionele benaderingen, zoals verwijderen, vervangen of storten
Kan worden toegepast op moeilijk bereikbare plekken en op plekken met beperkte ruimte (bijvoorbeeld inpandig)

Kwaliteitsborging

Keller Funderingstechnieken biedt totaaloplossingen waarbij verdichtingsinjectie wordt gecombineerd met realtime-monitoring van de betreffende bouwwerken. Keller beschikt over een verscheidenheid aan boorinstallaties die geschikt zijn om op locaties met beperkte ruimte te werken.