Wij zijn van mening dat niemand als gevolg van onze werkzaamheden of de door ons geleverde diensten gewond mag raken of schade mag lijden. Ons hoogste doel is om ongevallen dankzij een effectief gezondheids- en veiligheidsmanagement bij al onze processen voor 100% te voorkomen.

Wederzijdse verantwoordelijkheid

Voor de veiligheid is iedereen individueel verantwoordelijk. Wij zorgen ervoor dat al onze medewerkers, opdrachtnemers en derden adequaat zijn opgeleid. Alle betrokkenen moeten zich ondersteund voelen om riskante methoden ter discussie te kunnen stellen en te kunnen melden. Alleen als wij samenwerken en erkennen dat wij allen een belangrijke bijdrage leveren, kunnen wij daadwerkelijk een verschil maken.

Elk incident is te voorkomen

Wij zijn van mening dat elk letsel en elke beroepsziekte kan worden voorkomen.

Geen herhaling

Wij trekken lering uit elk incident om ervoor te zorgen dat het zich niet herhaalt.

Veiligheidsnormen

Wij zorgen ervoor dat wij altijd de juiste gezondheids- en veiligheidsnormen en -methodes gebruiken. Bovendien zorgen wij ervoor dat wij altijd beschikken over de juiste hulpmiddelen met bijbehorende uitrusting.

Het recht op pauzes

Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om melding te maken van onveilige situaties tijdens onze werkzaamheden. Iedereen is bevoegd om zijn werkzaamheden zo lang te onderbreken totdat deze weer veilig kunnen worden voortgezet en zonder dat er sancties dreigen.

Leidend op het gebied van veiligheid

Onze managers en leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers. Zij dienen als voorbeeld met betrekking tot alle veiligheidsrichtlijnen en instrueren onze medewerkers dienovereenkomstig.

Denk veilig, werk veilig, ga veilig naar huis.