Het toenemende tekort aan bouwgrond leidt steeds vaker tot het gebruik van braakliggende en marginale percelen. Vaak is ook een sanering van grondwater en grond nodig om de mate van verontreiniging te verlagen. Keller Funderingstechnieken is de ideale partner voor saneringsprojecten. Wij beschikken over de optimale oplossingen om verontreinigde bouwgrond weer bruikbaar te maken.