Wij streven ernaar duurzame winstgevendheid en groei te bereiken en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen in de bouwsector.

Dit bereiken wij door:

  • te garanderen dat onze klanten en medewerkers onze bijdrage aan een duurzame economie en de stimulering van innovatie, bewezen methoden en kennisuitwisseling begrijpen;
  • de CO2-bijdrage van onze activiteiten te meten en bekend te maken;
  • onze effecten op het milieu te minimaliseren in overeenstemming met Europese regelgeving, handelwijze en klantbehoeften, door middel van een systematische aanpak van vervuilingsbeheer, milieubescherming en afvaleconomie;
  • voor zover praktisch haalbaar: duurzaam inkopen van materialen, goederen en diensten met de nadruk op leveranciersdiversiteit, rechtvaardig werkgeverschap en milieubescherming, en eventueel andere sociale en ethische criteria;
  • meetbare doelen vast te leggen en prestatie-indicatoren (KPI's) te definiëren voor onze kerngebieden; 
  • regelmatig te berichten over de voortgang van onze algemene doelen en onze successen en bevindingen te communiceren.