Door middel van Deep Soil Mixing (DSM) kunnen grondeigenschappen worden verbeterd door vermenging van de bestaande grond met een groutsuspensie.

Diepe bodemstabilisatie

Toepassingen

Funderingen voor alle soorten bouwwerken
Verticale afdichtingen in de bodem, bijvoorbeeld in geval van verontreinigen
Steun- en bouwputwanden
Stabilisatie van taluds of dijken

Proces

Met een boorkraan wordt het soilmixgereedschap in de bodem gebracht, waarbij onder hoge druk een groutsuspensie in de bodem wordt gepompt. De bestaande grond wordt zo tot de benodigde diepte gemengd met een groutsuspensie. Ook als het soilmixgereedschap weer wordt getrokken, vindt vermenging van de bodem plaats. Op deze manier kunnen afzonderlijke kolommen, overlappende kolommen of grote met cement gestabiliseerde bodemblokken worden gevormd.

Voordelen

Geluids- en trillingsarm
Maakt gebruik van de aanwezige grond
Zeer veelzijdig en flexibel toepasbaar
Minimale afvoer van uitkomend materiaal

Kwaliteitsborging

De kwaliteit wordt door middel van productieprotocollen en met de resultaten van laboratorium- en veldproeven gecontroleerd en vastgelegd. Er worden normaal gesproken materiaalmonsters voor testdoeleinden genomen uit de nieuw vervaardigde kolommen, een en ander afhankelijk van het doel en de vereiste eigenschappen van de soilmix kolommen.

Bovendien kunnen boorkernen uit proefkolommen worden gehaald om de homogeniteit en de stijfheid van de kolommen te onderzoeken.