Rigid Inclusions is een type grondverbetering waarbij in samendrukbare grond betonkolommen met hoge vervormingscapaciteiten worden geconstrueerd.

De efficiëntie van de grondverbetering hangt af van de stijfheidsrelatie tussen de grond en de betonkolommen. De belasting van het bouwwerk wordt verdeeld over de grond en betonkolommen via een zogenaamd Load-Transfer platform of een stijve plaatfundering.

Rigid inclusions

Toepassingen

Industriële en commerciële gebouwen
Taluds voor wegen en spoorwegen
Opslagtanks en terminals
Woningbouw
Hallenbouw
Openbare gebouwen
Industriële vloeren
Windturbines

Proces

Nadat het werkplatform is voorbereid, wordt de boorinstallatie in positie gebracht en start de gegevensregistratie. Over het algemeen wordt een avegaar of een trilnaald gebruikt om de gewenste diepte te bereiken Bij het trekken van de avegaar of trilnaald wordt de ontstane ruimte tot aan maaiveld direct gevuld met beton. Zolang het beton vers is, kan het met behulp van een graafmachine op hoogte worden afgewerkt. Als het beton is uitgehard, moet dit handmatig worden gedaan.

Voordelen

Met Rigid Inclusions kunnen bouwwerken op samendrukbare grond gebouwd worden met een ondiepe fundering
Verhoogt het draagvermogen van zwakke gronden, zelfs voor hoge belastingen
Zeer efficiënte reductie van zettingen (reductiefactor tussen drie tot acht)
Toepasbaar in alle bouwsectoren en voor de meeste typen bouwwerken en grondsoorten
Maakt het in de meeste gevallen mogelijk om onmiddellijk na grondverbetering bouwwerkzaamheden uit te voeren
Minimale uitgraving

Kwaliteitsborging

Rigid Inclusions worden vóór, tijdens en na de installatie gecontroleerd om te garanderen dat de oplossing met de hoogste kwaliteit is geleverd. Er kunnen verschillende testen worden uitgevoerd, waaronder:

  • proefvelden voor het verifiëren van de productieparameters van de kolommen;
  • digitale registratie en vastlegging van de uitvoeringsparameters;
  • kolomintegriteitstesten, kolombelastingtesten, samendruksterktetesten voor het kolommateriaal en kolomdiametercontrole.

Het type en de frequentie van de testen zijn afhankelijk van de omvang van het project en de geotechnische context.