Deze website (de 'website’) is de website van Keller Funderingstechnieken BV ('Keller', ‘ons', ‘onze’ of ‘wij').

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website zorgvuldig door, omdat u door gebruik van de website akkoord gaat met deze voorwaarden. We behouden het recht de gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen. De veranderingen worden hier geplaatst. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen, omdat u wordt geacht akkoord te zijn gegaan met veranderingen als u de website blijft gebruiken nadat deze geplaatst zijn.

Als u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden wilt houden, dan moet deze website op geen enkele wijze gebruiken.

Informatie die op de website gepubliceerd wordt, wordt door ons en, waar aangegeven, door derde partijen aangeleverd. We treffen alle nodig voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd nauwkeurig is ten tijde van plaatsen en dat deze regelmatig wordt bijgewerkt, maar we kunnen de nauwkeurigheid of tijdigheid ervan niet garanderen en we kunnen daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden. Daarnaast kunnen we de informatie op ieder moment zonder aankondiging wijzigen. U mag niet vertrouwen op de informatie op de website en u erkent dat u passende stappen moet ondernemen om deze informatie te controleren voordat u ernaar handelt.

We publiceren deze website ‘as is’ zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de werking van de website, de nauwkeurigheid van de informatie of de producten waarnaar wordt verwezen op de website (in zoverre garanties uitgesloten kunnen worden onder toepasbare wetgeving) en in de mate waarin wettelijk toegestaan zijn we niet aansprakelijk voor verliezen of schade, zowel direct als indirect (inclusief en zonder beperking directe of indirecte winstderving), speciale of gevolgschade of andere schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website, op welke wijze dan ook ontstaan.

De informatie op de website, of gekoppelde websites, is geen uitnodiging te investeren in aandelen of andere effecten of andere producten, of op andere wijze te handelen of partij te worden in een contract met Keller Group plc of een ander bedrijf. De verstrekte informatie mag niet ingezet worden met betrekking tot een investeringsbeslissing. U moet met betrekking tot dergelijke zaken altijd professioneel advies inwinnen.

Prestaties in het verleden van Keller Group plc of een ander bedrijf dat wordt vermeld op de website geven geen garantie voor de toekomstige prestaties van het bedrijf. De aandelenprijs en het inkomen dat daaruit wordt gegenereerd kan stijgen of dalen, en het kan zijn dat investeerders niet hun origineel ingelegde bedrag terugverdienen.

Iedere verwijzing naar een product dat door ons of een ander bedrijf geleverd is of kan worden, vormt geen belofte dat een dergelijk product op enig moment beschikbaar zal zijn. Wijzigingen of verbeteringen aan dergelijke producten kunnen op ieder moment zonder aankondiging worden gedaan.

Auteursrecht op het design en de architectuur van de website is eigendom van Keller Group plc. Wij zijn eigenaar van het auteursrecht op de materialen die op de website worden gepubliceerd, met uitzondering van waar anders vermeld door de eigendomsaankondiging van een derde partij. Afbeeldingen, handelsmerken en merken zijn ook beschermd door andere intellectueel eigendomswetten en mogen op geen enkele wijze gereproduceerd of toegeëigend worden zonder schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaars. Tenzij specifiek verboden door een melding die op een pagina is gepubliceerd, mag u een afdruk maken van delen van de website die u redelijkerwijs nodig heeft voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat er aan een dergelijke afdruk een exemplaar van de relevante eigendomsaankondigingen en/of disclaimers is toegevoegd. Alle andere gebruik is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites vanaf welke u onze website bereikt heeft of waar u vanaf de website naar toe geleid wordt met een hyperlink, en we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade die u leidt als gevolg daarvan.

In de mate waarin een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden bevonden door een rechtbank of bevoegd rechtsgebied, wordt dat deel geschrapt uit de resterende voorwaarden, die verder volledig van kracht blijven als wettelijk toegestaan.