Première in Nederland: CMM® hybride kolomtechnologie levert aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op in vergelijking met conventionele diepe funderingen met heipalen in Nederland.

Tankterminal Amsterdam

Het project

In het westelijk havengebied van Amsterdam wordt de bestaande GPS tank terminal uitgebreid met nog eens 6 tanks. De tank diameter is 28 m en 36 m, de hoogte van iedere tank is 25 m.

De uitdaging

De opdracht bestond uit het oplossen van twee problemen, enerzijds om de onvoldoende stabiele ondergrond te verbeteren en anderzijds om de soms zeer hoge en wisselende belastingen van de tanks op te vangen, wat kan leiden tot ongelijkmatige zetting door verschillende vulniveaus.

De oplossing

Voor de fundering van de tanks werd daarom een bodemverbetering met CMM® kolommen aangeboden (Columns with Mixed Moduli). Deze hybride kolommen zijn een combinatie van betonnen kolommen die zich binden in de diepere, meer dragende lagen om zo een stevige basis te krijgen en grondverbetering door middel van grindkolommen in de bovenste meters, waardoor een gelijkmatige verdeling van de lasten over een groter gebied bereikt.

Feiten over het project

Eigenaar

GPS Group Nederland

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken BV

Hoofdaannemer(s)

Chemie-Tech Netherlands B.V.