Ten behoeve van het project Kadeversterking Prinsessewal Den Haag heeft Keller in opdracht van Strukton Civiel West onder de verouderde kademuur van de Prinsessewal over ca. 250 meter een gewapende jetgroutwand aangebracht.
 

gewapende jetgroutwand
Bekijk de video van het project

Het project

De kademuur aan de Prinsessewal in Den Haag was in slechte conditie. Om verzakking te voorkomen werd de kademuur versterkt waarna de levensduur weer met 100 jaar wordt verlengd.

De uitdaging

De kademuur dient versterkt te worden, zonder nadelige gevolgen voor de bestaande bomenrij en in een zeer beperkte ruimte. De werkhoogte onder de beeldbepalende bomen was slechts 3,3 m. De breedte van de werkstrook minder dan 4 meter.

De oplossing

Keller realiseerde een doorgaande wand van Soilcrete® / jetgroutkolommen en – lamellen met diameters van 800 en 1.300 mm onder de bestaande kademuur. Bij het bepalen van het de kolomposities is er rekening gehouden met schaduwwerking als gevolg van de bestaande houten paalfundering.
Na het gereed komen van kolom werd er per kolom een stalen buisprofiel Ø168,3mm in de verse groutkolom aangebracht als wapening.

Feiten over het project

Eigenaar

Gemeente Den Haag

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken B.V.

Hoofdaannemer(s)

Strukton Civiel West B.V.