Grondverbetering d.m.v. Soilcrete® / Jetgrouten

Nieuwe sluis Terneuzen

Het project

De Nieuwe Sluis van Terneuzen zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Ten behoeve van de bouw van de Nieuwe Sluis worden er twee diepe bouwkuipen gerealiseerd door middel van diepwanden en Cement-bentonietwanden. 

De uitdaging

Ter plaatse van hoekdetails en aansluitingen tussen diepwand / combiwand waren preventieve afdichtingen benodigd die bij vervorming (door ontgraven) van de wand enige flexibiliteit hebben om de wand te ‘volgen’.

De oplossing

Keller realiseerde Soilcrete® / jetgroutkolommen met cement-bentoniet als injectiemateriaal ter plaatse van hoeken en aansluitingen. Op diverse locaties werden in samenwerking met de Hoofdaannemer oplossingen gecreerd met Soilcrete® / jetgroutkolommen ten behoeve van wandafdichting en grondverbetering. 

Feiten over het project

Eigenaar

Rijkswaterstaat

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken B.V.

Hoofdaannemer(s)

Sassevaart v.o.f