Appartementengebouw op staal gefundeerd, in verband met kleilaag, gedeeltelijk voorzien van grondverbetering, Zeer korte ontwerp-, goedkeurings- en uitvoeringstijd

Grondverbetering mit het grindkolommen

Het project

In Houten wordt een nieuw woongebouw met 109 huurappartementen gerealiseerd. Het is een carré-vormig gebouw rondom een verhoogd binnenhof met parkeren eronder. Het gebouw krijgt een trapsgewijze opbouw, waarmee het stedenbouwkundig aansluit op de omgeving. De woningen bestaan uit zowel 2-, 3- als 4-kamerappartementen. De fundering is ontworpen als een fundering op staal.

De uitdaging

Ter plaatse van een gedeelte van het gebouw was er sprake van een slappe kleilaag in de ondergrond, waardoor de zettingen groter waren dan verwacht. De kleilaag werd pas bij een aanvullend grondonderzoek ontdekt, terwijl de bouw van de fundaties al gestart was. Dit zette het project onder een enorme tijdsdruk. 

De oplossing

Keller ontwierp en realiseerde een grondverbetering door middel van grindkolommen in een bijzonder korte periode. De tijdspanne tussen het eerste klantcontact en definitieve oplevering was circa 2 maanden met als eindresultaat een grondverbetering waar men op staal kan verder bouwen én bovenal een tevreden opdrachtgever.

Feiten over het project

Eigenaar

Van Wijnen Utrecht BV

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken

Hoofdaannemer(s)

Van Wijnen Utrecht BV