Grondverbetering door middel van CMM®

Grondverbettering Pernis

Het project

Op het Shell Energy & Chemicals Park Rotterdam wordt een nieuwe biobrandstoffenfabriek gebouwd. De nieuwe fabriek gaat biobrandstoffen produceren uit rest- en afvalproducten.

De uitdaging

Voor de bouw van een vijftal opslagtanks was een traditionele fundering met funderingspalen zeer uitdagend en budget overstijgend. Keller is bij het project betrokken om tot een grondverbeteringsoplossing te komen, zoals die reeds op meerdere locaties in Nederland en de wereld is toegepast. De zeer zachte grond in combinatie met de hoge tankbelasting zorgden voor de nodige uitdagingen.

De oplossing

Keller ontwierp en realiseerde de tankfundaties op basis van een grondverbetering met hybride kolommen (CMM®). De slanke betonelelementen werden aan de bovenzijde voorzien van een kopoverbreding. Het ontwerp werd voorafgaand aan de start uitvoering getoetst door middel van het uitvoeren van een aantal proefbelastingen tot maximaal 400 ton.

Feiten over het project

Eigenaar

Project REDIIGREEN

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken

Hoofdaannemer(s)

Ballast Nedam Industriebouw B.V.