Waterremmende wand met Soilcrete®-kolommen.

Waterremmende wand met Soilcrete®-kolommen

Het project

Het project omvat het aanbrengen van een waterremmend damwandscherm. Op deze locatie is het de wens om ondergrondse waterstromingen te beperken, waardoor de invloed van de verschillende peilen van de Waal op het achterland afneemt.

De uitdaging

Ter plaatse van een omvangrijk kabel- en leidingtracé kon het damwandscherm niet worden doorgezet en diende er gezocht te worden naar een andere oplossing om een waterremmend scherm aan te brengen.

De oplossing

Keller realiseerde een waterremmende wand middels deels overlappende soilcrete®-kolommen. Deze werden onder het kabel- en leidingentracé aangebracht, terwijl de kabels- en leidingen in bedrijf waren. Om ervoor te zorgen dat er geen boorschade ontstaat zijn er PVC-geleidebuizen aangebracht waardoor de boringen werden uitgevoerd. 

Feiten over het project

Eigenaar

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV, Nijmegen

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechniken B.V.

Hoofdaannemer(s)

Sterk Waterbouw BV, Drachten