Jetgroutkolommen als grond- en waterkerende bouwputwanden.

Bowputwanden RET Stadhuis Rotterdam

Het project

De Rotterdamse Electrische Tram N.V. (beter bekend als RET) heeft in het kader van het herinrichten van de Coolsingel tot een stadsboulevard, het verbeteren van de nooduitgangen van de metrolijnen in Rotterdam opgenomen. Onze opdracht bestond uit het verzorgen van een tweetal bouwputten voor het realiseren van twee nieuwe nooduitgangen.

De uitdaging

De obstakels, fragmenten van oudere funderingen van hout en baksteen, waren nog tot op een diepte van enkele meters aanwezig, wat ons werk beïnvloedde. Om deze reden is aan de westzijde voorgeboord en opnieuw getest om mogelijke obstakels te voorkomen voordat de kolommen konden worden geproduceerd. Vervolgens werden beide bouwkuipen uitgegraven tot een diepte van 10 meter.

De oplossing

In het ontwerp is een grond- en waterkerende bouwputwand gerealiseerd met in totaal 109 kolommen in een systeem van primaire en secundaire kolommen. De primaire kolommen zijn verstevigd met een stalen liggers. Om het profiel door middel van zijn eigen gewicht in de pas gemaakte kolom te laten zakken, zijn spoellansen aan de profielen bevestigd.

Feiten over het project

Eigenaar

RET Rotterdam

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken BV

Hoofdaannemer(s)

J.P. van Eesteren B.V. Gouda