Soilcrete® / Jetgroutkolommen met varierende inboorhoeken in ‚waaier‘-vorm vanaf 1 boorpositie.

Stabilisatie grindpakket Elsloo

Het project

Ten behoeve van het faciliteren van een intrede- en uittredeblok voor een HDD boring aan de Oostelijke kanaalwegzijde te Elsloo was het benodigd om een grindpakket aan beide zijden van de boring te stabiliseren.

De uitdaging

Het stabiliseren van een grof grindpakket aan beide zijden van de HDD boring. Jetgrouten in een grof grindpakket is enorm complex in verband met de eigenschappen van het grind en vergt veel expertise.

De oplossing

Keller realiseerde op een van de locaties Soilcrete® / jetgroutkolommen met grout als injectiemateriaal in een ‘waaier’-vorm vanaf een hooggelegen werkplatform. Op de tweede locatie werden Soilcrete® / jetgroutkolommen in een trapeziumvorm aangebracht vanaf maaiveld.

Feiten over het project

Eigenaar

Petrochemical Pipeline Services

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken B.V.,

Hoofdaannemer(s)

Visser en Smit Hanab B.V.