Een primeur in Nederland! Grondverbetering door grindkolommen in een kwelgebied. Toepassing van droge beton in combinatie met grind.
Werkzaamheden direct naast in aanbouw zijnde woningen. 

Grindkolommen Tudor Park Hoofddorp

Het project

Tudor Blok 32.1 is een woningblok bestaande uit 6 woningen, gebouwd in de romantische Tudorarchitectuur, welke kenmerkend is voor het gehele Tudor Park. 

De uitdaging

In verband met de zeer slechte grondeigenschappen is de toepassing van een paalfundering, wat gebruikelijk is bij dit woningbouwproject, niet mogelijk. Het aanbrengen van een grondverbetering met normale grindkolommen voor het woningblok is niet mogelijk in verband met kwel in de Haarlemmermeerpolder.

De oplossing

Keller realiseerde een grondverbetering middels deels vermortelde grindkolommen. Hierbij werd er ter plaatse van de waterafsluitende grondlagen een prop voorzien met beton, in de niet-cohesieve grondlagen werd er grind toegepast en konden overlastgevende heipalen worden vermeden. Door middel van peilbuismetingen werd aangetoond dat er geen ongewenste kwel optrad. Direct op de grondverbetering wordt de strokenfundering voor het woningblok gestort. 
 

Feiten over het project

Eigenaar

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Keller business unit(s)

Keller Funderingstechnieken B.V.

Hoofdaannemer(s)

Dura Vermeer Bouw Midden West BV